Dlaczego Bajkowe Pięterko?

Dlaczego Bajkowe Pięterko jest najlepszą alternatywą dla Ciebie i Twojego dziecka?

bajkowe_piknik

Poniżej przedstawiamy kilka bardzo ważnych dla nas słów kluczy, na których opieramy zasady naszej pracy z dziećmi.

Zabawa

 

W Bajkowym Pięterku stwarzamy dzieciom przestrzeń do wolnej zabawy. Wbrew pozorom współcześnie dzieci bawią się coraz mniej i ma to ogromne przełożenie na ich dalszy rozwój. Swobodna zabawa dla dzieci w wieku przedszkolnym  (do ukończenia 7 roku życia) to najważniejsze zajęcie, to podstawowy sposób przeżywania i poznawania świata, a co za tym idzie to podstawa zdrowego rozwoju.

Prawo do wolnej, nieskrępowanej zabawy nie oznacza, że dzieci robią co chcą i kiedy chcą. Pojawia się zatem kolejne ważne słowo:

Rytm

Intensywna aktywność, swobodna zabawa przeplatana jest zajęciami wymagającymi spokoju i koncentracji (np. zajęcia plastyczne, opowiadanie baśni). Na tym opiera się codzienna praca z dziećmi. Znaczenie ma również określony rytm tygodniowy, dzięki czemu dzieci zyskują między innymi poczucie bezpieczeństwa. Kolejnym aspektem jest akcentowanie w naszej pracy rytmu rocznego, który wyznaczają święta i pory roku. Dostosowanie zabaw słowno-muzycznych czy aktywności artystycznych do tego co dzieci obserwują w przyrodzie i doświadczają w świecie pozwala im harmonijnie się rozwijać zarówno w aspekcie cielesnym jak i psychicznym.

Granice

Kolejnym elementem wspierającym zdrowy rozwój przedszkolaków są jasno i konsekwentnie wytyczone granice przez osobę dorosłą. To pozwala wytworzyć w dziecku poczucie własnej silnej i suwerennej osobowości.

Granice są wytyczane przede wszystkim poprzez własny przykład wychowawcy apelując do ogromnej w pierwszych latach potrzeby naśladowania.

Muzyka i zajęcia artystyczne

Codziennie dużo czasu poświęcamy śpiewaniu, zabawom paluszkowym i rytmiczno-muzycznym zabawom ruchowym. W Bajkowym Pięterku przywiązujemy ogromną uwagę do żywego śpiewu i słowa. Nie ma muzyki z magnetofonu. Codziennie jest opowiadana Baśń lub Opowieść.

Zabawy paluszkowe i inne zajęcia manualne takie jak malowanie, lepienie z masy różnego rodzaju, tworzenie z wełny czy runa owczego mają ogromny wpływ na rozwój małej motoryki, która z kolei bezpośrednio ma wpływ na zdolności werbalne, a następnie na rozwój sprawnego myślenia.

Domowe warunki

Pracujemy w małej grupie, która pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka. O ile to jest możliwe chcemy tworzyć grupę zróżnicowaną wiekowo, która odwzoruje funkcjonowanie grupy rodzinnej. Wychowanie w takim otoczeniu bardzo pozytywnie wpływa na rozwój kompetencji społecznych.

Dużą wagę przywiązujemy również do czasu spędzanego na podwórku. W miarę możliwości spędzamy z dziećmi codziennie czas na powietrzu w kontakcie z przyrodą.